شرایط لازم برای اخذ پذیرش ازدانشگاه

مدارک در دارالترجمه به زبان انگلیسی ترجمه شود و در دادگستری،وزارت امور خارجه و سفارت اوکراین در تهران تایید شود.

۱_کپی رنگی  از صفحه اول پاسپورت (به صورت اسکن)
۲_کپی رنگی  از اصل دیپلم و ریز نمرات سه ساله  (به صورت اسکن)
3_وکالت نامه تحصیلی به نام شرکت برای اخذ پذیرش در (برخی از دانشگاه ها)

(به صورت اسکن)
4_کپی رنگی از شناسنامه (به صورت اسکن)

🔹🔸شرایط مورد نیاز برای دانشگاه:

۱)معدل بالای 14 دیپلم

۲)سن زیر 27سال برای دانشجو