(مشاوره)اخذ اقامت کاری از طریق ثبت شرکت در اوکراین

برای اخذ اقامت کاری در اوکراین لطفأ به این توضیحات توجه کنید:

ابتدا شخص متقاضی در ایران وکالت نامه ای برای وکیل اوکراینی تنظیم میکند در قدم بعدی وکالت نامه را به زبان انگلیسی ترجمه میکند و (مهر و تایید)وزارت امور خارجه و سفارت اوکراین در ایران را میگیرد،وبرای ما به اوکراین ارسال میکند.

وقتی وکالت نامه به دست ما برسد در اولین اقدام (کد مالیاتی) متقاضی گرفته میشود در مدت یک هفته،

پس از تمام این مراحل شرکت ثبت میشود و اجازه کار برای شما صادر میشود،فقط نکته ای که اهمیت دارد،حتمأ باید پرداختی ها دولتی بطور کامل انجام شود در غیر اینصورت اجازه کار شما فعال نمی شود.

تلاش میکنیم به برخی از  پرسشهای شما بپردازیم:

با چقدر سرمایه امکان ثبت شرکت وجود دارد؟

پیشنهاد ما به شما حداقل 500$برای ورود به شرکت میباشد،البته وقتی حساب بانکی افتتاح کردین سرمایه اولیه باید به حساب بانکی واریز بشود،البته بعداز مدتی میتوانید این مبلغ را خرج کنید،

آیا با ثبت شرکت در اوکراین میشود (اقامت دايم) اوکراین را گرفت؟

خیر _ اقامت موقت سه سال است که امکان تمدید دارد

آیا با ثبت شرکت میشود برای اعضاء خانواده هم اقامت موقت گرفت؟

بله

شما میتوانید برای اعضاء خانواده هم جهت اخذ اقامت کاری اقدام کنید.

آیا استخدام حسابدار الزامی است؟

درست است که شرکت بطور صوری میباشد ولی در ظاهر باید حسابدار داشته باشد