چگونه می توانم اقامت دائم اوکراین را دریافت کنم؟

اقامت دائم در اوکراین امتیازات بسیاری به شما می دهد: فرصت اقامت دائم در خاک اوکراین با حفظ تابعیت کشور خود. فرصت ورود و خروج بدون محدودیت به اوکراین. برای سفر بعدی به اوکراین نیازی به درخواست ویزا ندارید. فرصت شروع کار در اوکراین یا استخدام در اینجا ؛ همان حقوق شهروندی اوکراین برای مراقبت های پزشکی ، آموزش ، فعالیت های داوطلبانه و فرهنگی. فرصتی برای ارث بردن در اوکراین ، پرداخت مالیات مشابه شهروندان اوکراین و غیره

لطفا توجه داشته باشید! مزیت اصلی اجازه اقامت دائم اوکراین این است که مدت اعتبار آن بسیار طولانی تر است. بنابراین ، شما برای یک دوره خاص ، به عنوان مثال ، برای دوره تحصیلی در اوکراین ، یا برای یک دوره استاندارد 1 یا 3 ساله ، اجازه اقامت موقت اوکراین را دریافت می کنید. مدت زمان اجازه اقامت دائم 10 سال با امکان تمدید است که ه طور قابل توجهی میزان مدارک را برای شما کاهش می دهد.

اخذ مجوز اقامت دائم اوکراین با تمام جذابیت های خود، نیاز به کار اداری زیادی با اسنادمختلف، زمان بندی ها و قوانین یک کشور خارجی برای شما دارد. همچنین، برای آنچه در مصاحبه در اداره مهاجرت اوکراین (MSU) باید بگویید در نظر گرفتن بسیاری از نکته های ظریف مهم است تا منجربه رد اجازه اقامت دائم در اوکراین نشود.

ما به شما پیشنهاد می دهیم اجازه اقامت دائم  اوکراین را با ما،شرکت مهاجرتی اوکراینا بدون حتی یک پرونده ریجکتی درسال گذشته به صورت کلید در دست دریافت کنید. این بدان معنی است که ما  کل مراحل دریافت اجازه اقامت دائم شما را بصورت تخصصی انجام خواهیم داد.

ما همچنین در موارد زیر می توانیم به شما کمک کنیم:

-سازمان تجارت در اوکراین (برای ثبت شرکت یا شروع یک شرکت انحصاری برای یک خارجی).

-پشتیبانی کامل از تجارت خود در اوکراین (حل مسائل مربوط به پرسنل ، حسابداری و پشتیبانی حقوقی) ؛

-خرید املاک و مستغلات در اوکراین؛

-ترتیب انتقال خانواده شما به اوکراین و غیره

ویزای اوکراین