در خصوص  پاسپورت اوکراین در مشاوره با شما صحبت میکنیم,تنها چند مورد بسیار مهم است که اگر شما به عنوان استاندارد در نظر بگیرین به راحتی تشخیص میدهید,صحت مطالبی که دیگران ادعا میکنند ،را متوجه بشوین.

1)پاسپورت اوکراین خریدنی نیست حتی با صد هزار دلار

2) اخذ پاسپورت اوکراین  بسیار پیچیده و سخت است

بر طبق رتبه بندی پاسپورتهای بین المللی (Passport index 2020) دارندگان این پاسپورت به 106 کشور دسترسی آزاد دارند. علاوه بر این دارندگان پاسپورت اوکراین می توانند به راحتی و بدون هیچ محدودیتی در تمامی نقاط این کشور مسافرت و یا به فعالیت بپردازند. همچنین دارندگان پاسپورت اوکراین در آینده نزدیک و با الحاق اوکراین به اتحادیه اروپایی (EU) می توانند شاهد اخذ تابعیت اروپایی برای خود و اعضای خانواده خود باشند.